top of page

Logopedie

 • Logopedische problemen:

  • taalachterstand

  • spraak/articulatie

  • stempathologie

  • leerachterstand op school (rekenen, lezen, spelling)

 • Voorschriften voor logopedie. Hiervoor moet de wettelijke chronologische volgorde gerespecteerd worden om een correcte terugbetaling van uw ziekenfonds te kunnen verkrijgen:

  • Indien er vermoeden is van een medisch probleem dat met logopedie kan opgelost worden, moet allereerst een voorschrift voor een logopedisch bilan worden opgesteld door de dokter.

  • Daarna gaat u naar de logopedist voor het logopedisch bilan (het logopedisch vooronderzoek).

  • Met dit rapport van het bilan gaat u terug naar de dokter om het voorschrift voor de logopedische therapie te verkrijgen.

  • Nadien kunt u met deze documenten de terugbetaling aan uw ziekenfonds aanvragen.

bottom of page