top of page

Oor &

Evenwicht

U kan er, zowel voor kinderen als volwassenen, terecht voor volgende aandoeningen:

 • Oor

  • oorontstekingen, middenoorvocht

  • trommelvliesbuisjes

  • gehoorsklachten

   • ouderdomsslechthorendheid en andere binnenoorpathologie

   • oorsuizen (tinnitus)

   • lawaaitrauma

   • diagnosestelling via audiometrie, oto-akoestische emissies, BERA

   • voorschrift hoorapparaten, gehoorsprotectie

   • nauwe samenwerking met gehoorcentra in de omgeving

 • Evenwicht

  • diagnosestelling via videonystragmografie

 • Kaakgewrichtsproblemen met gerelateerde oorklachten​

  • nauwe samenwerking met kinesisten gespecialiseerd in deze materie

bottom of page